"ผนึกแรงผสานใจ ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง จุดมุ่งคือชื่อเสียง นำควนเนียงขึ้นเคียงเมือง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนเรื่อง Kee chang packaging 17 ก.ค. 65
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 01 เม.ย. 65
ประกาศยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2565 21 มี.ค. 65
เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 28 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ​รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทนรูปแบบออนไซต์ทุกระดับชั้น 21 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป) 20 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 18 ก.พ. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
แหล่งเรียนรู้