"ผนึกแรงผสานใจ ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง จุดมุ่งคือชื่อเสียง นำควนเนียงขึ้นเคียงเมือง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนควนเนียงวิทยา 15 ก.ย. 65
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนควนเนียงวิทยา 15 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนควนเนียงวิทยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 13 ก.ย. 65
ค่าเป้าหมายโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2565 31 ส.ค. 65
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 ส.ค. 65
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 30 ส.ค. 65
บทคัดย่อ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนเรื่อง Kee chang packaging 17 ก.ค. 65
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 01 เม.ย. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
รับเรื่องร้องเรียน
แหล่งเรียนรู้