ผู้บริหาร

นายศักดินันท์ เหมมัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 211981
Page Views 311937
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"โรงเรียนควนเนียงวิทยาจัดการศึกษาสู่มาตรฐานชาติและสากล สืบสานภูมิปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคนดีให้สังคมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
คติพจน์
"อตตาน ทมยน ปณฑิตา" หมายถึง บัณฑิตย่อมฝึกตน
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ขาว หมายถึง ชาวควนเนียงเป็นพี่น้องกัน มีความเอื้ออารีต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
คำขวัญประจำโรงเรียน
"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจรรยา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิดชูสถาบัน"
ปณิธานโรงเรียน
"ผนึกแรงประสานใจ ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง
จุดมุ่งคือชื่อเสียง นำควนเนียงขึ้นเคียงเมือง"
อัตลักษณ์โรงเรียน
"ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน"
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"