ผู้บริหาร

นายศักดินันท์ เหมมัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 211971
Page Views 311927
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.67 KB
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประประเมินคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.78 KB
ประกาศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.45 KB
ประกาศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.87 KB
แบบฟอร์ม SAR สพม.เขต 16
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB