ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.38 KB 21
แบบประเมินสมรรถนะ_ทักษะชีวิต62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.07 KB 41
แบบประเมินสมรรถนะ_การสื่อสาร62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.18 KB 36
แบบประเมินสมรรถนะ_การคิด62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.84 KB 43
แบบประเมินสมรรถนะ_การแก้ปัญหา62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.72 KB 31
แบบประเมินสมรรถนะ_เทคโนโลยี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.66 KB 27
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 40
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.89 KB 46
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.27 KB 28
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 34
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229.4 KB 41
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.04 KB 37
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 166
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 245