ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา ในวันและเวลา ดังนี้

ม.1/1 - ม.1/4 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.
ม.1/5 - ม.1/8 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.
ม.4/1 - ม.4/4 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.

หากไม่มาดำเนินการตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนควนเนียงวิทยา

 

78727b115e919d9ab9c9b041c21bc91b.jpg
01d3bca4d6bfb76e013320c56bf20f17.jpg
1c2a3cf02854e85e44c5f671916bcd57.jpg54ce3dce9174dd14cdbfa1383c25e565.jpg043ed9b681a09bc6552aabfd361ac29c.jpge3b75b7a076f5e999bb950da8d659d7f.jpg2af72d1fa865dcbaddc0545c95e5043e.jpg26ed0dba914a324fb44e000c5ff0d87e.jpg2435ecea67fe29611b93a2937963f4bd.jpg4d4d86b1dbc7a1fa3ec8de22e34b1360.jpgb53db6e0a59719e7f07cea5d97564415.jpge3bca9d592c3ba5c6205604e073b03cf.jpg968d0d24ddd7e71ebd42bc43ecdb61dc.jpg5aaacaca3402a9853cb98a8bb7912f8d.jpg

หมายเหตุ

** นักเรียนต้องมีผู้ปกครองมารายงานตัวด้วยทุกกรณี
**นักเรียนสวมชุดนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยาในระดับชั้นที่กำลังจะเข้าศึกษา (ถ้ามี)


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 577 ครั้ง