ข่าวประชาสัมพันธ์
รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 66
รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.2
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 66
รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนในระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง การมอบตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนควนเนียงวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนควนเนียงวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องนโนบายและวิธีการรับนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65