รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
709 หมู่ที่ 2   ตำบลรัตภูมิ  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-386443 เบอร์แฟกส์ 074-386015
Email : khuanniangwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :