"ผนึกแรงผสานใจ ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง จุดมุ่งคือชื่อเสียง นำควนเนียงขึ้นเคียงเมือง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนควนเนียงวิทยา 15 ก.ย. 65
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนควนเนียงวิทยา 15 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนควนเนียงวิทยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 13 ก.ย. 65
ค่าเป้าหมายโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2565 31 ส.ค. 65
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 ส.ค. 65
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 30 ส.ค. 65
บทคัดย่อ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนเรื่อง Kee chang packaging 17 ก.ค. 65
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 01 เม.ย. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
แหล่งเรียนรู้