ผู้บริหาร

นายศักดินันท์ เหมมัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2015
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 211978
Page Views 311934
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสุนิษา บัวบาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชุลีกร ไชยชาญยุทธ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางทัศนียา เภาทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปัทมา เส้งนนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาทักษะฯ การใช้เทคโนโลยี