ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ​รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทนรูปแบบออนไซต์ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศ นโยบายและวิธีการรับนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ลดการตีตราเพิ่มคุณค่าสู้โควิด
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 64
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
เกียรติบัตรการอบรมการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมิน ว9/2564(PA)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64