"ผนึกแรงผสานใจ ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง จุดมุ่งคือชื่อเสียง นำควนเนียงขึ้นเคียงเมือง"
รอบรั้วฟ้า-ขาว
ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับู้ปกครองและนักรเียนเดินทางเข้า-ออก เขตจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการสอบคั 25 พ.ค. 63
โรงเรียนควนเนียงวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 18 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 11 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา กำหนดมาตรฐานการศึกษา 11 ก.พ. 63
การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 11 ก.พ. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.๑และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 04 ก.พ. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
รับเรื่องร้องเรียน
แหล่งเรียนรู้