"ผนึกแรงผสานใจ ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง จุดมุ่งคือชื่อเสียง นำควนเนียงขึ้นเคียงเมือง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนเรื่อง Kee chang packaging 17 ก.ค. 65
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 01 เม.ย. 65
ประกาศยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2565 21 มี.ค. 65
เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 28 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ​รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทนรูปแบบออนไซต์ทุกระดับชั้น 21 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป) 20 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 18 ก.พ. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
โรงเรียนในสังกัด
รับเรื่องร้องเรียน
แหล่งเรียนรู้