ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,19:51   อ่าน 83 ครั้ง