ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,19:52   อ่าน 283 ครั้ง