ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พุทธศักราช 2563
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 320 ครั้ง