ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
เกียรติบัตรการอบรมการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมิน ว9/2564(PA)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง การมอบตัวและรายรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยาว่าด้วยการรับสมัครนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 64
ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
ขอเลื่อนกำหนดการ "โครงการ เดิน - วิ่ง พี่ช่วยน้องฉลอง 42 ปี ค.น." (ครั้งที่ 2)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อร้านค้าที่มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารในโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 25
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 63
ประกาศร้านค้าที่มีสิทธิ์เข้ารับประเมินจากคณะกรรมการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 25
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 63
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนช่วงรับสมัคร 10 -17 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 63
ผลการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ระบบแจ้งความประสงค์​ให้ทางเขตพื้นที่​ ( สพม.16​)​ จัดสรรที่เรียน​ให้​ทั้งระดับ​ม.1 และ​ ม.4
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63