ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
ชื่ออาจารย์ : นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,12:39  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,12:38  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/4
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:19  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/3
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:18  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/2
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:18  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/1
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:17  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/4
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:10  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/3
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:09  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/2
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:08  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/1
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:07  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..