ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/4
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:19  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/3
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:18  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/2
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:18  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 2 ม.2/1
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,13:17  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/4
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:10  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/3
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:09  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/2
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:08  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชั้นเรียน Google Classroom วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.1/1
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,11:07  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรม เกมการเรียนรู้แบบ Unplug เกมตามล่าหาสมบัติ
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,10:11  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางจรัสลักษณ์ คงกัลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:19  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..