ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางนาถยา สันหมุด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,10:13  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิชาประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,14:15  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,09:52  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส33101 สังคมศึกษา 5 ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,09:50  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สังคมศึกษา 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาจารี ฉัตรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,12:53  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2/1-2/6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา สิกะพงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,10:00  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส33103 ประวัติศาสตร์ 1
ชื่ออาจารย์ : นางมนัชยา ชูมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,09:51  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชีววิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,09:49  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธิกา คงพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,09:48  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ว30204 ฟิสิกส์4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,09:47  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..