ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางราตรี จันทศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:12  อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกระบวนการ PLC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.32 KB

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:12   อ่าน 14 ครั้ง