ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:14  อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการ Active Learning ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.13 KB

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:14   อ่าน 10 ครั้ง