ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:15  อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคโพลยา รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว30205 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.92 KB

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:15   อ่าน 12 ครั้ง