ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจรัสลักษณ์ คงกัลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:19  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.23 KB

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:19   อ่าน 11 ครั้ง